جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.

دربارۀ ما

سایت dogholoo.com توسط جمعی از دوقلوها و دیگر دوستان ثبت و بنا شده است. هدف از راه اندازی این سایت ایجاد یک سایت ویژه دوقلوها و چند قلوها بوده، تا با کمک اعضای این گروه امکانات بی شماری را برای اعضای گروه فراهم آورد.

اهداف اولیه:
یکی از اهداف مهم این سایت، در جهت کم کردن هزینه های خانواده ها برای تامین احتیاجات روز افزون فرزندان دلبندشان میباشد.
از دیگر اهداف ما آشنا شدن خانواده های دوقلو و چندقلو با یکدیگر، به منظور تبادل تجربیات می باشد.
همچنین برگزاری گردهمایی های مختلف با شرکت دوقلوها و خانواده هایشان در برنامه های تفریحی، آموزشی، زیارتی و... میباشد.

این سایت متعلق به همۀ دوقلوها در سراسر ایران میباشد، جهت هرچه پربار نمودن خدمات و امکانات به این گروه همکاری و همفکری شما عزیزان را مشتاقانه می طلبیم.