صدرا، پارسا، کسرا صالحی مقدم، متولد فروردین 1387، ساکن تهران عکس مربوط به دی ماه 1389میباشد
صدرا، پارسا، کسرا صالحی مقدم، متولد فروردین 1387، ساکن تهران عکس مربوط به اردیبهشت 1390 میباشد
صدرا، پارسا، کسرا صالحی مقدم، متولد فروردین 1387، ساکن تهران عکس مربوط به تیرماه 1387 میباشد
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.

گروه خبری دوقلو

با عضویت در گروه دوقلوهای ایرانی میتوانید از جدید ترین اخبار، همایش‌ها، جشنواره، اردو، مراسم و... مربوط به جمعیت بزرگ دوقلوها باخبر شوید.
پست الکترونیک: