جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.

ثبت نام در سایت و گروه دوقلو

  • ثبت مشخصات را در سه مرحله انجام دهید:
    1. مشخصات تماس را وارد نمایید
    2. مشخصات مشترک قل ها را وارد نمایید
    3. مشخصات فردی قل ها را وارد نمایید
1
پست الکترونیک:
تلفن همراه: ثبت یک شماره تلفن همراه الزامی میباشد
 
2
سال تولد:
نام خانوادگی قلها:
تعداد قل:
استان:
شهرستان:
3
نام جنسیت کد ملی 10 رقمی