جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.
جهت ارسال عکس دوقلو و چندقلوی خود به صفحه ارسال تصویر مراجعه کنید.

ارسال عکس دوقلو

جهت ارسال و درج تصویر دوقلو و چندقلوی شما در قسمت بالای صفحات سایت دوقلو به نکات زیر توجه نمایید:

  • تصویر اشخاص برش خورده و تصویر بازسازی شده نباشد.
  • قلها در تصویر باشند.
  • شماره تلفن یا نام عکاسی بر روی تصویر نباشد.
  • پسوند فایلها jpg باشد.
  • جهت کم شدن حجم تصاویر آنهارا zip یا rar نکنید.
  • حجم تصویر از 70کیلوبایت بیشتر نباشد. (ضلع بزرگتر تصویر 500 نقطه بیشتر نشود)
  • در صورت لزوم توضیحات را مختصر درج نمایید.
نام دوقلوها:
محل سکونت:
تاریخ تولد:
تاریخ عکس:
توضیحات: